Vi utarbeider og sender inn skattemelding og årsregnskap

Årsregnskap og skattemelding

Vi tar årsoppgjøret for deg

I tillegg til å være lovpålagt av myndighetene, gir årsregnskapet avgjørende informasjon til beslutningstakere og andre interessenter, som styret, banken, investorer og lignende. Årsregnskapet er resultatet av alle bedriftens transaksjoner i et gitt år, det vil si en komplett oversikt over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Med andre ord en oversikt over bedriftens økonomiske situasjon. Skattemeldingen bruker data fra regnskapet for å beregne skatt for året.

Er du usikker på når fristen for årsregnskapet er?

Vi har oversikten!

Fristliste