Vi tar oss av det praktiske

Lønn

La oss kjøre lønna for deg

Lønn er et komplisert fagområde hvor lover og regler stadig endres. Våre medarbeidere er til enhver tid oppdatert og tar seg av all innrapportering av opplysninger til myndighetene. Overlat lønnsfunksjonen til oss for å forenkle din hverdag.

Visste du at …

Visma Lønn er et av markedets ledende lønns- og personalsystem?

Vi hjelper deg med

  • Lønns- og personaltjenester fra A til Å.
  • Rapportering til myndighetene (A-melding).
  • Betaling av skatt og arbeidsgiveravgift.
  • Sykemeldinger og inntektsmeldinger til NAV.
  • Lønnstilskudd fra NAV.
  • Håndtering av reiseregninger og utlegg via vår app.
    Ferie, fravær, fagforening og pensjon.

I Visma-appen kan dere

Registrere timer

Ansatte registrerer timene på mobil og nett, og ledere godkjenner like enkelt.

Føre feire og fravær

Føre reiseregninger og utlegg

Ansatte tar bilde av kvitteringen med en appen, appen leser kvitteringen og sender den til godkjenning. Alle relevante data hentes direkte inn i systemet.

Bruke godkjenningstjenester

Med godkjenningstjeneste kan du enkelt godkjenne eller avvise fakturaer, utlegg, ferie og fravær.

Se lønnslipper

Det er viktig å ha oversikt over bedriftens økonomiske situasjon på ønskede tidspunkt, samt å ha gode regnskapsrapporter om man ønsker økt finansiering fra långivere. Vi hjelper deg med dette.

Offentlige oppgaver inkludert merverdiavgift

I Visma Employee-appen ligger alle lønnslippene dine til enhver tid, slik at du får full oversikt.

Betaling og remittering av regninger

Hvis din bedrift mottar store mengder fakturaer fra leverandører, vil det ta mye tid å betale disse i nettbanken. Våre regnskapsprogrammer kan integreres med din bank. En prosess der bedriften må godkjenne alle fakturaer som skal remitteres, sikrer at kun det som skal betales blir betalt. Daglig leder eller andre i bedriften kan godkjenne fakturaer i app eller på web. Remittering gjør det også enklere å ha oversikt over bedriftens likviditet, da alle fakturaer kommer inn i regnskapet før betaling.

Vi bruker Tripletex lønnssystem

Tripletex’ funksjonelle lønnssystem sparer bedriften for kostnader og legger til rette for enkle og oversiktlige lønnsutbetalinger. Det hele gjøres ut fra dine behov.

Med Tripletex reiseregning kan du føre godtgjørelser og utlegg i samme skjema, laste opp kvitteringene som vedlegg, og selv bestemme når reiseregningen skal utbetales.

Prosjektstyring og timeregistrering

Med prosjektstyring kan du enkelt opprette prosjekter med prosjektdeltakere, kunder, ordre og fakturaplaner. I tillegg kan du følge prosjektets utvikling helt automatisk.

Trenger du hjelpe med årsregnskapet?

Vi tar jobben!

Årsregnskap